Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Chiêu sinh các lớp Bồi Dưỡng Sau Đại Học
(Cập nhật 05/11/2010)


    Bắt đầu năm học 2010-2011 Trung Tâm Đào Tạo Nhân Lực Y Tế Theo Nhu Cầu Xã Hội của Trường Đại Học Y Dược TPHCM sẽ chiêu sinh đào tạo các chuyên ngành Sau Đại Học bao gồm :
    - Các lớp đào tạo chứng chỉ chuyên ngành
    - Các lớp định hướng chuyên khoa
    - Các lớp đào tạo liên tục
    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
Thongbao.pdf582

Các tin tức, thông báo gần đây: