Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Cấp Chứng chỉ các LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC
(Cập nhật 26/08/2011)


Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh trân trọng xin mời các học viên đã tham gia các lớp Bồi dưỡng Sau đại học (danh sách các tên lớp kèm theo bên dưới) đến nhận Giấy chứng chỉ hoàn thành khoá học.
    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
Cap_giay_CN.663

Các tin tức, thông báo gần đây:

  Chiêu sinh Lớp Phẫu thuật nội soi mũi xoang nâng cao (26/04/2011)
  Chiêu sinh Lớp Định hướng CK Tai Mũi Họng (25/04/2011)
  Chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng KTV Nội soi tiêu hóa căn bản (25/04/2011)
  Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Sau đại học SOI CỔ TỬ CUNG (01/04/2011)
  Chiêu sinh Lớp Định hướng CK Y Học Cổ Truyền (01/04/2011)