Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP CHUYỂN ĐỔI Y SĨ SANG ĐIỀU DƯỠNG - KHÓA 04
(Cập nhật 11/05/2017)

Mục tiêu : Xem nội dung file kèm.

Đối tượng : Các học viên đã tốt nghiệp Y sĩ Đa khoa hoặc Y sĩ 1 năm kèm theo bằng cấp một ngành sức khỏe khác.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 09g00 Thứ Sáu ngày 08-09-2017 tại Phòng Hội thảo 1, Lầu 2, Khu A - Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y học, Đại học Y Dược TP. HCM, 201 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP. HCM
     - Thời gian học : từ 11-09-2017 đến 23-02-2018
    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
CD_YSDD_K4.pdf457

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: TÁI RÈN LUYỆN CẢM THỤ THẦN KINH CƠ CHO TỔN THƯƠNG CỔ CHÂN MẠN TÍNH  (07/05/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: QUẢN LÝ TRẺ BẠI NÃO BẰNG HỆ THỐNG GMFCS  (07/05/2017)
  CHIÊU SINH LỚP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU - KHÓA 3  (07/05/2017)
  CHIÊU SINH LỚP DƯỠNG SINH - YOGA - KHÍ CÔNG - XOA BÓP - KHÓA 9  (28/04/2017)
  CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHÓA 03  (28/04/2017)