Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT XUẤT BẢN, NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP
(Cập nhật 17/07/2017)

       Cục xuất bản in và phát hành của Bộ Thông Tin và Truyền Thông sẽ tổ chức mở lớp "Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập"

Thời gian và địa điểm học :
       - Bắt đầu học: trung tuần tháng 8
       - Thời gian học: 10 ngày
       - Học phí: từ 3.500.000 - 4.000.000 đồng .
       - Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29.07.2017.

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
BDKTPLXB.pdf118

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU - KHÓA 4  (13/07/2017)
  Mời nhận chứng chỉ, chứng nhận các lớp của Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội (30/06/2017)
  KẾT QUẢ THI KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO, PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ KHÁC NGÀY 13.05.2017 (30/06/2017)
  THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP KỸ THUẬT TIÊM NỘI KHỚP VÀ TIÊM ĐIỀU TRỊ VIÊM GÂN - KHÓA 14 (20/06/2017)
  CHIÊU SINH LỚP NÂNG CAO VAI TRÒ NGÀNH XẠ TRỊ  (01/06/2017)