Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC - KHÓA 2
(Cập nhật 25/07/2017)

Mục tiêu : Xem nội dung file đính kèm.

Đối tượng : Trình độ Trung cấp Y tế trở lên.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 8 giờ 00, thứ Hai ngày 02.10.2017 tại Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học, số 201 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh.
     - Thời gian học : 10 tháng (từ ngày 02.10.2017 đến 31.08.2018) , bao gồm:
       - Kỹ thuật X quang (4 tháng)
       - Kỹ thuật X quang cắt lớp vi tính (3 tháng)
       - Kỹ thuật Cộng hưởng từ (3 tháng)

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
KTHAYH_K2.pdf410
XQCLVTCHT_K2.pdf350

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP THƯ KÝ Y KHOA - KHÓA 5  (25/07/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CAN THIỆP VẬT LÝ TRỊ LIỆU CHO TRẺ BẠI NÃO  (25/07/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: THỰC HÀNH CAN THIỆP VẬT LÝ TRỊ LIỆU CHO TRẺ BẠI NÃO  (25/07/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: VẬT LÝ TRỊ LIỆU CHO HỘI CHỨNG KHÓ NUỐT  (25/07/2017)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT Y HỌC VỀ HÓA SINH VÀ HÓA SINH LÂM SÀNG - KHÓA 10  (25/07/2017)