Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Mời nhận chứng chỉ lớp HÓA SINH VÀ HÓA SINH LÂM SÀNG - KHÓA 9
(Cập nhật 04/08/2017)

       Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng mời các học viên đã tham gia lớp trên đến nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.
        Địa điểm: Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội số 02 Phù Đổng Thiên Vương, P.11 Q.5, TP.HCM.
        Lưu ý: Không được nhận thay nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan đang công tác).

Thời gian và địa điểm học :

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ TÂM THẦN - KHÓA 2  (04/08/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TÂM THẦN - KHÓA 4  (04/08/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: SINH LÝ THẦN KINH CĂN BẢN  (04/08/2017)
  CHIÊU SINH LỚP VI PHẪU CĂN BẢN - KHÓA 10  (03/08/2017)
  CHIÊU SINH LỚP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU - KHÓA 4  (30/07/2017)