Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP GÂY TÊ VÙNG DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM, CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 2
(Cập nhật 09/08/2017)

Mục tiêu : Xem nội dung file kèm

Đối tượng : Bác sĩ chuyên khoa Gây mê hồi sức.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 08 giờ 00, thứ Hai ngày 04.09.2017 tại Phòng họp, Lầu 2, Khu A Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, số 215 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
     - Thời gian học : Từ ngày 04.09.2017 đến ngày 22.09.2017.
    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
TEHDSA_K2.pdf166

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ - KHÓA 5  (09/08/2017)
  Mời nhận chứng chỉ lớp HÓA SINH VÀ HÓA SINH LÂM SÀNG - KHÓA 9  (04/08/2017)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ TÂM THẦN - KHÓA 2  (04/08/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TÂM THẦN - KHÓA 4  (04/08/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: SINH LÝ THẦN KINH CĂN BẢN  (04/08/2017)