Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ
(Cập nhật 08/09/2017)

       Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo việc thay đổi lịch học lớp BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ như sau :

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 14g 00 ngày Thứ Ba 03.10.2017
     - Thời gian học : từ ngày 03.10.2017 đến ngày 22.12.2017

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
TB_DTD.pdf360

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA DA LIỄU  (08/09/2017)
  CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHÓA 4  (08/09/2017)
  CHIÊU SINH LỚP DƯỠNG SINH - YOGA - KHÍ CÔNG - XOA BÓP - KHÓA 10  (06/09/2017)
  CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 12  (01/09/2017)
  CHIÊU SINH LỚP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN - KHÓA 3  (01/09/2017)