Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA DA LIỄU
(Cập nhật 08/09/2017)

Mục tiêu : Tham khảo trong file đính kèm.

Đối tượng : Bác sĩ đa khoa đang công tác tại các cơ sở y tế.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : lúc 08g00, thứ Hai ngày 16.10.2017 tại tổ bộ môn Da liễu - BV.Da liễu, số 02 Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM.
     - Thời gian học : học tập trung 10 tháng, từ ngày 16.10.2017 đến ngày 17.08.2018

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DHDL_K5.pdf2727

Các tin tức, thông báo gần đây:

  THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ  (08/09/2017)
  CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHÓA 4  (08/09/2017)
  CHIÊU SINH LỚP DƯỠNG SINH - YOGA - KHÍ CÔNG - XOA BÓP - KHÓA 10  (06/09/2017)
  CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 12  (01/09/2017)
  CHIÊU SINH LỚP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN - KHÓA 3  (01/09/2017)