Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CHĂM SÓC GIẢM NHẸ
(Cập nhật 03/10/2017)

Mục tiêu : Xem nội dung file kèm.

Đối tượng : Điều dưỡng hoặc cán bộ y tế đang công tác tại các đơn vị y tế và giáo dục y khoa có liên quan đến lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 08g00 thứ Hai ngày 16-10-2017 tại Phòng Hội thảo 1 (lầu 2- khu A) Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y học, Đại học Y Dược TP. HCM, 201 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP. HCM
     - Thời gian học : từ 16-10-2017 đến 20-10-2017

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
CSGIAMNHE.pdf368

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC: VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM  (03/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP - BẤM HUYỆT CƠ BẢN CHĂM SÓC SỨC KHỎE - KHÓA 11  (02/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP - BẤM HUYỆT NÂNG CAO CHĂM SÓC SỨC KHỎE - KHÓA 01  (02/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: VẬT LÝ TRỊ LIỆU HÔ HẤP CHO TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN  (02/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: THỰC HÀNH VẬT LÝ TRỊ LIỆU HÔ HẤP CHO TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN  (02/10/2017)