Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Mời nhận chứng chỉ lớp PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT - KHÓA 40 (06.03.2017 - 02.06.2017)
(Cập nhật 05/10/2017)

       Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng mời các học viên đã tham gia lớp PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT - KHÓA 40 (06.03.2017 - 02.06.2017) đến nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.
        Học viên có tên sau cần bổ sung hồ sơ:
        - Kim Đình Anh (CN Ngoại)
        - Triệu Văn Kiệm (CN Ngoại)
        - Nguyễn Trần Việt Tánh (bằng BS có chứng thực)

Thời gian và địa điểm học :

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 36  (05/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NHŨ TƯƠNG HÓA THỦY TINH THỂ - KHÓA 03  (05/10/2017)
  DANH SÁCH ĐẠT YÊU CẦU LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TẠO HÌNH THẨM MỸ KHÓA 10  (04/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC: VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM  (03/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CHĂM SÓC GIẢM NHẸ  (03/10/2017)