Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Mời nhận chứng chỉ lớp PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT - KHÓA 40 (06.03.2017 - 02.06.2017)
(Cập nhật 05/10/2017)

       Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng mời các học viên đã tham gia lớp PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT - KHÓA 40 (06.03.2017 - 02.06.2017) đến nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.
        Học viên có tên sau cần bổ sung hồ sơ:
        - Kim Đình Anh (CN Ngoại)
        - Triệu Văn Kiệm (CN Ngoại)
        - Nguyễn Trần Việt Tánh (bằng BS có chứng thực)

       
        Địa điểm: Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội số 02 Phù Đổng Thiên Vương, P.11 Q.5, TP.HCM.
        Lưu ý: Không được nhận thay nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan đang công tác).


Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 36  (05/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NHŨ TƯƠNG HÓA THỦY TINH THỂ - KHÓA 03  (05/10/2017)
  DANH SÁCH ĐẠT YÊU CẦU LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TẠO HÌNH THẨM MỸ KHÓA 10  (04/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC: VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM  (03/10/2017)
   (03/10/2017)