Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 36
(Cập nhật 05/10/2017)

Mục tiêu : Xem nội dung file đính kèm.

Đối tượng : Bs Đa khoa.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 8 giờ 00, thứ Tư ngày 01.11.2017 tại Bộ môn Gây mê hồi sức bệnh viện Bình Dân, số 371 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
     - Thời gian học : tập trung 11 tháng (từ ngày 01.11.2017 đến ngày 30.09.2018)

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DHGMHS_K36.pdf667

Các tin tức, thông báo gần đây:

  Mời nhận chứng chỉ lớp PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT - KHÓA 40 (06.03.2017 - 02.06.2017)  (05/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NHŨ TƯƠNG HÓA THỦY TINH THỂ - KHÓA 03  (05/10/2017)
  DANH SÁCH ĐẠT YÊU CẦU LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TẠO HÌNH THẨM MỸ KHÓA 10  (04/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC: VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM  (03/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CHĂM SÓC GIẢM NHẸ  (03/10/2017)