Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT THỰC HÀNH - KHÓA 08
(Cập nhật 13/10/2017)

Mục tiêu : Xem nội dung file kèm.

Đối tượng : Bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 13 giờ 30, Thứ Tư ngày 01.11.2017 tại Giảng đường 12, Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược TP.HCM, số 2 Phù Đổng Thiên Vương, P.11 Q.5, TP.HCM.
     - Thời gian học : 03 tháng từ ngày 01.11.2017 đến ngày 31.01.2018

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
SATQTH_K8.pdf1932

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH - KHÓA 17  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT Y HỌC (XÉT NGHIỆM) - KHÓA 3  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA MẮT  (11/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP "BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT XUẤT BẢN, NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP" K9 - BTX1 .  (09/10/2017)