Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH - KHÓA 17
(Cập nhật 13/10/2017)

Mục tiêu : Xem nội dung file đính kèm.

Đối tượng : Bs Đa khoa, BS Y học cổ truyền, BS Y học dự phòng.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 9 giờ 00, Thứ Bảy ngày 02.12.2017 tại Trung tâm Đào tạo Bác sĩ Gia đình, lầu 3, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
     - Thời gian học : từ ngày 02.12.2017 đến ngày 30.09.2018

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DH_YHGD_K17_.pdf1281

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT THỰC HÀNH - KHÓA 08  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT Y HỌC (XÉT NGHIỆM) - KHÓA 3  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA MẮT  (11/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP "BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT XUẤT BẢN, NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP" K9 - BTX1 .  (09/10/2017)