Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
(Cập nhật 13/10/2017)

Mục tiêu : Xem nội dung file kèm.

Đối tượng : Bác sĩ đa khoa đang công tác tại các cơ sở y tế (Nếu là Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Y học Dự phòng thì đăng ký tự nguyện không phụ thuộc vào việc cấp chứng chỉ hành nghề).

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 13 giờ 30, ngày thứ Tư 20.12.2017 tại Giảng đường 12, Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. HCM, số 2 Phù đổng thiên vương, Phường 11, Quận 5, TP. HCM.
     - Thời gian học : 10 tháng từ ngày 20.12.2017 đến ngày 30.10.2018 (học tập trung).

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DH_CDHA_K8.pdf3638

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT THỰC HÀNH - KHÓA 08  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH - KHÓA 17  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT Y HỌC (XÉT NGHIỆM) - KHÓA 3  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA MẮT  (11/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP "BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT XUẤT BẢN, NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP" K9 - BTX1 .  (09/10/2017)