Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT Y HỌC (XÉT NGHIỆM) - KHÓA 3
(Cập nhật 13/10/2017)

Mục tiêu : Xem nội dung file đính kèm.

Đối tượng : Các Dược sĩ Đại học, Cử nhân chuyên ngành Hóa học, Sinh học đang công tác tại các cơ sở y tế.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng :
        - Lớp A: Lúc 08 giờ 00, Thứ Hai ngày 06.11.2017 tại Giảng đường 12, Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. HCM, số 2 Phù đổng thiên vương, Phường 11, Quận 5, TP. HCM.
        - Lớp B: Lúc 08 giờ 00, Thứ Bảy ngày 11.11.2017 tại Giảng đường 11, Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. HCM, số 2 Phù đổng thiên vương, Phường 11, Quận 5, TP. HCM.
     - Thời gian học : Xem chi tiết file kèm.

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
KTYH_XN_K3778

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT THỰC HÀNH - KHÓA 08  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH - KHÓA 17  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA MẮT  (11/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP "BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT XUẤT BẢN, NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP" K9 - BTX1 .  (09/10/2017)