Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP : BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT XUẤT BẢN, NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP (K9-BTX1)
(Cập nhật 18/10/2017)

       Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo danh sách học viên đăng ký lớp BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT XUẤT BẢN, NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP (K9-BTX1)

Thời gian và địa điểm học :

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DSLOPXB.pdf113

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG VI SINH Y HỌC  (18/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 13  (18/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT THỰC HÀNH - KHÓA 08  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH - KHÓA 17  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  (13/10/2017)