Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 13
(Cập nhật 18/10/2017)

Mục tiêu : Tham khảo trong file đính kèm.

Đối tượng : Cán bộ, công chức, nhân viên công tác trong các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân .

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 8 giờ 00, thứ Ba ngày 21.11.2017 tại Phòng Hội thảo, Khoa Y tế công cộng – Đại học Y Dược TP.HCM (Số 159, Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP.HCM).
     - Thời gian học : từ ngày 21.11.2017 đến 30.11.2017 (học vào các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm hàng tuần. Sáng : 8g00 – 11g30, Chiều :13g30 – 16g30).

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
QLCLBV_K13.pdf262

Các tin tức, thông báo gần đây:

  DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP : BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT XUẤT BẢN, NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP (K9-BTX1)  (18/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG VI SINH Y HỌC  (18/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT THỰC HÀNH - KHÓA 08  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH - KHÓA 17  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  (13/10/2017)