Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN
(Cập nhật 20/10/2017)

       Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo việc thay đổi lịch học lớp PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN như sau

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 08g 00 ngày Thứ Sáu 05.01.2018
     - Thời gian học : từ ngày 05.01.2018 đến ngày 20.01.2018
     - Địa điểm học : Tầng 12A, tòa nhà 15 tầng, Đại Học Y Dược TP.HCM, 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5.


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
TB_LICHHOC.pdf308

Các tin tức, thông báo gần đây:

  DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP : BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT XUẤT BẢN, NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP (K9-BTX1)  (18/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG VI SINH Y HỌC  (18/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 13  (18/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT THỰC HÀNH - KHÓA 08  (13/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH - KHÓA 17  (13/10/2017)