Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT _ CĂN BẢN
(Cập nhật 24/10/2017)

Mục tiêu : Xem file đính kèm

Đối tượng :
        - Nhân viên y tế làm việc tại Đơn vị khử khuẩn - tiệt khuẩn.
        - Nhân viên quản lý Đơn vị khử khuẩn - tiệt khuẩn hoặc quản lý Bệnh viện.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 8 giờ 30, thứ Hai ngày 13.11.2017 tại Giảng đường 3B, Lầu 3, Khu A Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, số 215 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
     - Thời gian học : 04 tuần Từ ngày 13.11.2017 đến ngày 08.12.2017.

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
QLXLDCPT_CB.pdf168

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP DƯỠNG SINH - YOGA - KHÍ CÔNG - XOA BÓP - KHÓA 11  (24/10/2017)
  KẾT QUẢ THI KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO NGÔN NGỮ KHÁC HOẶC ĐỦ TRÌNH ĐỘ PHIÊN DỊCH TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 13, NGÀY 16 THÁNG 09 NĂM 2017  (23/10/2017)
  THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN  (20/10/2017)
  DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP : BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT XUẤT BẢN, NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP (K9-BTX1)  (18/10/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG VI SINH Y HỌC  (18/10/2017)