Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 14
(Cập nhật 07/12/2017)

Mục tiêu : Tham khảo trong file đính kèm.

Đối tượng : Cán bộ, công chức, nhân viên công tác trong các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 8 giờ 00, thứ Ba ngày 16.01.2018 tại Phòng Hội thảo, Khoa Y tế công cộng – Đại học Y Dược TP.HCM (Số 159, Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP.HCM).
     - Thời gian học : từ ngày 16.01.2018 đến 25.01.2018 (học vào các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm hàng tuần. Sáng : 8g00 – 11g30, Chiều :13g30 – 16g30).

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
QLCLBV_K14.pdf363

Các tin tức, thông báo gần đây:

  THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 08  (07/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU - KHÓA 05  (04/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT DI TRUYỀN TẾ BÀO  (02/12/2017)
  THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG SĐH VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM  (27/11/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ ĐỘT QỤY VÀ CHỐNG HUYẾT KHỐI  (24/11/2017)