Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 08
(Cập nhật 07/12/2017)

       Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo việc thay đổi lịch học lớp CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 08 như sau :

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 8g 00 ngày Thứ Hai 26.02.2018
     - Thời gian học : từ ngày 26.02.2018 đến ngày 28.09.2018
     - Địa điểm học : Phòng Hội thảo 1 (Lầu 2 - khu A) - Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y học, Đại học Y Dược TP. HCM, 201 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP. HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DOI_LICH_GM.pdf436

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 14  (07/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU - KHÓA 05  (04/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT DI TRUYỀN TẾ BÀO  (02/12/2017)
  THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG SĐH VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM  (27/11/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ ĐỘT QỤY VÀ CHỐNG HUYẾT KHỐI  (24/11/2017)