Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SĐH VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM (THAY ĐỔI LỊCH HỌC )
(Cập nhật 18/12/2017)

       Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo việc thay đổi lịch học lớp BỒI DƯỠNG SĐH VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM như sau :

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 14g 00 ngày Thứ Tư 17.01.2018
     - Thời gian học : từ ngày 17.01.2018 đến ngày 11.05.2018
     - Địa điểm học : Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP.HCM, số 02 Phù Đổng Thiên Vương, phường 11, quận 5, TP.HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DOILICH_1701.pdf445

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP CHỌC DÒ VÀ TIÊM TẠI CHỖ TỨ CHI TRONG CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  (15/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH SAU ĐẠI HỌC (CHUYÊN KHOA 1)  (12/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ANH VĂN SAU ĐẠI HỌC  (12/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP PHÁP VĂN SAU ĐẠI HỌC  (12/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT Y HỌC VỀ HÓA SINH VÀ HÓA SINH LÂM SÀNG - KHÓA 03  (08/12/2017)