Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SIÊU ÂM TIM - MẠCH MÁU
(Cập nhật 22/12/2017)

Mục tiêu : Tham khảo trong file đính kèm.

Đối tượng : Bác sĩ đa khoa.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 9 giờ 30, thứ Hai ngày 05.03.2018 tại Giảng đường 12, Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược TP.HCM, số 2 Phù đổng thiên vương, P.11, Q.5, TP.HCM.
     - Thời gian học : tập trung 24 tuần, từ ngày 05.03.2018 đến ngày 17.08.2018.

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
SATMM_K2.pdf1579

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SĐH VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM (THAY ĐỔI LỊCH HỌC )  (18/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP CHỌC DÒ VÀ TIÊM TẠI CHỖ TỨ CHI TRONG CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  (15/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH SAU ĐẠI HỌC (CHUYÊN KHOA 1)  (12/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ANH VĂN SAU ĐẠI HỌC  (12/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP PHÁP VĂN SAU ĐẠI HỌC  (12/12/2017)