Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Mời nhận chứng nhận, chứng chỉ lớp PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHÓA 28 (10.07.2017 đến 08.09.2017), TIÊM NỘI KHỚP - TIÊM ĐIỀU TRỊ VIÊM GÂN (14.12.2017)
(Cập nhật 25/12/2017)


Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng mời các học viên đã tham gia các lớp sau đến nhận chứng nhận, chứng chỉ hoàn thành khóa học.
        - PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHÓA 28 (10.07.2017 đến 08.09.2017)
        - TIÊM NỘI KHỚP - TIÊM ĐIỀU TRỊ VIÊM GÂN (14.12.2017)
        Học viên cần bổ sung :
        - Hoàng Phạm Nhật Quang (4 ảnh)
        - Nguyễn Trọng Huỳnh (bằng TN, sơ yếu lý lịch)
        Địa điểm: Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội số 02 Phù Đổng Thiên Vương, P.11 Q.5, TP.HCM.
        Lưu ý: Không được nhận thay nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan đang công tác).

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SIÊU ÂM TIM - MẠCH MÁU  (22/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SĐH VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM (THAY ĐỔI LỊCH HỌC )  (18/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP CHỌC DÒ VÀ TIÊM TẠI CHỖ TỨ CHI TRONG CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  (15/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH SAU ĐẠI HỌC (CHUYÊN KHOA 1)  (12/12/2017)
  CHIÊU SINH LỚP ANH VĂN SAU ĐẠI HỌC  (12/12/2017)