Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 37
(Cập nhật 07/02/2018)

Mục tiêu : Xem nội dung file đính kèm.

Đối tượng : Bs Đa khoa.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 8 giờ 00, thứ Tư ngày 02.05.2018 tại Khoa Gây Mê Hồi Sức, Lầu 2, khu A Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
     - Thời gian học : tập trung 11 tháng (từ ngày 02.05.2018 đến ngày 30.03.2019)

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DHGMHS_K37.pdf991

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 15  (02/02/2018)
  CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHÓA 29  (02/02/2018)
  LỚP PHÁP VĂN CĂN BẢN - CẤP ĐỘ 2 (THAY ĐỔI LỊCH HỌC)  (02/02/2018)
  CHIÊU SINH LỚP DƯỠNG SINH - YOGA - KHÍ CÔNG - XOA BÓP - KHÓA 12  (24/01/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC RĂNG HÀM MẶT CHUYỂN ĐỔI QUAN NIỆM ĐIỀU TRỊ NHA KHOA : TỪ SỬ DỤNG MẪU HÀM SANG CAD/CAM KỸ THUẬT SỐ  (24/01/2018)