Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Mời nhận chứng chỉ các lớp: KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN, NỘI SOI CHỤP HÌNH MẬT- TỤY NGƯỢC DÒNG, NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ , NỘI SOI DẠ DÀY, PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT - KHÓA 41
(Cập nhật 21/02/2018)


Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng mời các học viên đã tham gia các lớp sau đến nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.
         - KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN (17.01.2018 đến 19.01.2018)
         - NỘI SOI CHỤP HÌNH MẬT - TỤY NGƯỢC DÒNG (04.09.2017 đến 30.11.2017)
         - NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ (04.10.2017 đến 30.12.2017)
         - NỘI SOI DẠ DÀY (04.10.2017 đến 30.12.2017)
         - PHẪU THUẬT NỘI SOI TỔNG QUÁT - KHÓA 41 (03.07.2017 đến 29.09.2017)

         Học viên cần bổ sung :
         - Đỗ Ngọc Huy (CC hành nghề, sơ yếu lý lịch)
         - Trần Thái Ngọc Huy (bằng BS)
         - Diệp Minh Thuật (CC Ngoại, sơ yếu lý lịch)
         - Nguyễn Quang Tuấn (bằng BS ,sơ yếu lý lịch)
         - Phan Ngọc Cảnh (sơ yếu lý lịch)
         - Phan Quí Đức (sơ yếu lý lịch)
         - Phạm Minh Hải (bằng BS)
         - Trần Thái Ngọc Huy (bằng BS)

Các tin tức, thông báo gần đây:

  LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT (10/02/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 02  (09/02/2018)
  CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH CƠ BẢN VỀ CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH BỆNH MẠCH MÁU THẦN KINH VÀ ĐỘT QỤY  (09/02/2018)
  CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP - BẤM HUYỆT CƠ BẢN CHĂM SÓC SỨC KHỎE - KHÓA 13  (09/02/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CƠ BẢN  (09/02/2018)