Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP CẤY GHÉP NHA KHOA - KHÓA 15
(Cập nhật 01/03/2018)

Mục tiêu : Xem nội dung file kèm

Đối tượng : Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Thời gian và địa điểm học :
     - Thời gian học :
         Tập trung theo từng đợt
         - Đợt 1:Học phần 1: Cấy ghép nha khoa cơ sở, từ ngày 12.03.2018 đến 16.03.2018
         - Đợt 2:Học phần 2: Phẫu thuật đặt Implant, từ ngày 02.04.2018 đến 06.04.2018
         - Đợt 3:Học phần 3: Phục hình trên Implant, từ ngày 16.04.2018 đến 20.04.2018

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
CAYGHEPNK_K15.pdf200

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CHẨN ĐOÁN, ĐO LƯỜNG, PHÂN LOẠI VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC RỐI LOẠN TÂM LÝ  (01/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: VẬT LÝ TRỊ LIỆU SÀN CHẬU  (01/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG VẬT LÝ TRỊ LIỆU  (01/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC CHỦ ĐỀ: KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM HỌNG  (27/02/2018)
  CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC CHỦ ĐỀ: RỐI LOẠN CƯƠNG - THẤU HIỂU BỆNH LÝ KHÓ NÓI  (27/02/2018)