Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ - KHÓA 2
(Cập nhật 09/03/2018)

Mục tiêu : Xem file đính kèm

Đối tượng : Bác sĩ đa khoa đã có giấy chứng nhận tham dự lớp Nội soi dạ dày, hoặc xác nhận thời gian thực hành nội soi tại cơ sở y tế hơn 1 năm hoặc xác nhận đã thực hiện nội soi dạ dày > 100 trường hợp.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 9 giờ 00, thứ Hai ngày 19.03.2018 tại Giảng đường 3A, Lầu 3, Khu A Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, số 215 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
     - Thời gian học : 03 tháng. Từ ngày 19.03.2018 đến ngày 18.06.2018
    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
NSDTNSDT_K2.pdf227
Đăng ký Ket noi CSDL

Học viên đăng ký học, vui lòng điền thông tin vào PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC và click nút Đăng ký

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Họ Tên

Phái

       Nam Nữ

Ngày sinh : (dd-mm-yyyy)

Nơi sinh :

Đơn vị công tác :

Tỉnh công tác :

Nghề nghiệp chuyên môn :

Chuyên ngành :

Địa chỉ :

Điện thọai:

Email:

Lớp đăng ký học :

Mã Khóa học:


Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ - KHÓA 7  (09/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THAY KHỚP - KHÓA 9  (09/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI DẠ DÀY - KHÓA 2  (09/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT DI TRUYỀN TẾ BÀO - KHÓA 1  (09/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP CẤY GHÉP NHA KHOA - KHÓA 15 (01/03/2018)