Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ - KHÓA 2
(Cập nhật 09/03/2018)

Mục tiêu : Xem file đính kèm

Đối tượng : Bác sĩ đa khoa đã có giấy chứng nhận tham dự lớp Nội soi dạ dày, hoặc xác nhận thời gian thực hành nội soi tại cơ sở y tế hơn 1 năm hoặc xác nhận đã thực hiện nội soi dạ dày > 100 trường hợp.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 9 giờ 00, thứ Hai ngày 19.03.2018 tại Giảng đường 3A, Lầu 3, Khu A Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, số 215 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
     - Thời gian học : 03 tháng. Từ ngày 19.03.2018 đến ngày 18.06.2018

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
NSDTNSDT_K2.pdf353

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ - KHÓA 7  (09/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THAY KHỚP - KHÓA 9  (09/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI DẠ DÀY - KHÓA 2  (09/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT DI TRUYỀN TẾ BÀO - KHÓA 1  (09/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP CẤY GHÉP NHA KHOA - KHÓA 15 (01/03/2018)