Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT DI TRUYỀN TẾ BÀO - KHÓA 1
(Cập nhật 09/03/2018)

Mục tiêu : Xem file đính kèm

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 8 giờ 00, thứ Hai ngày 12.03.2018 tại Phòng Di truyền , Lầu 10, Đại học Y Dược TP.HCM, số 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
     - Thời gian học : 02 tuần. Từ ngày 12.03.2018 đến ngày 26.03.2018

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
KTDTTB_K1.pdf174

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ - KHÓA 7  (09/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THAY KHỚP - KHÓA 9  (09/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ - KHÓA 2  (09/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI DẠ DÀY - KHÓA 2  (09/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP CẤY GHÉP NHA KHOA - KHÓA 15 (01/03/2018)