Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Chiêu sinh lớp KỸ THUẬT CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ (FNA)
(Cập nhật 19/03/2018)

Mục tiêu : Thực hiện được kỹ thuật FNA trên các tổn thương vú, giáp, hạch, tuyến nước bọt,...

Đối tượng : Các bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Học viên có thể đến học bất kỳ thời điểm nào trong năm.
     - Thời gian học : Thời gian học và lượng giá: 3 tuần Từng học viên có lịch học riêng theo trình tự sau:
        * Buổi sáng 8g30 đến 11g30: học tại Phòng khám Vú – FNA tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM.
        * Buôi trưa 12g đến 13g30: Học tại Bộ môn Giải phẫu bệnh, Đại học Y Dược TP. HCM
        * Buổi chiều từ 13g30 đến 14g30: học tại Phòng khám Vú – FNA tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM.

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
FNA_K1.pdf382

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - KHÓA 03  (19/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 03  (19/03/2018)
  THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA VỀ NGOẠI NHI - KHÓA 3 (19/03/2018)
  ĐỔI LỊCH HỌC LỚP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CĂN BẢN - KHÓA 2 (19/03/2018)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ - KHÓA 7  (09/03/2018)