Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH CHƯỚNG CHUYÊN KHOA NGOẠI (30/07/2018)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH (29/07/2018)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP THƯ KÝ Y KHOA - KHÓA 06 (29/07/2018)
Xem chi tiết...

TỔ CHỨC THI KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO NGÔN NGỮ KHÁC HOẶC ĐỦ TRÌNH ĐỘ PHIÊN DỊCH TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 15, NGÀY 25 THÁNG 08 NĂM 2018 (25/07/2018)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ - KHÓA 04  (25/07/2018)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH - KHÓA 04  (24/07/2018)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT X QUANG - KHÓA 04  (24/07/2018)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC - KHÓA 04  (21/07/2018)
Xem chi tiết...

<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>