Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Sau đại học về SIÊU ÂM TIM - MẠCH MÁU (13/01/2012)
Bổ sung, nâng cao và cập nhật kiến thức cho những đối tượng: Bác sĩ đa khoa đang công tác tại các cơ sở y tế
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TẠO HÌNH-THẨM MỸ khóa 3 năm 2012 (09/01/2012)
Cung cấp, huấn luyện các kỹ năng, kiến thức về Tạo hình-Thẩm mỹ cho các bác sĩ
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ Y HỌC GIA ĐÌNH (03/01/2012)
Bổ sung, nâng cao và cập nhật kiến thức về Y học gia đình cho các Bác sĩ đa khoa
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC “THỰC HÀNH HÓA SINH – HÓA SINH LÂM SÀNG” (03/01/2012)
Sau khóa học, học viên có khả năng: Biết được những yêu cầu cơ bản trong tổ chức quản lý phòng xét nghiệm
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp DƯỠNG SINH XOA BÓP (20/12/2011)
Sau khi học xong, học viên có thể: Trình bày được sơ lược nguồn gốc của phương pháp dưỡng sinh
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng GÂY MÊ HỒI SỨC, XÉT NGHIỆM, KỸ THUẬT HÌNH ẢNH (10/11/2011)
Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực công tác chuyên ngành Gây mê hồi sức, Xét nghiệm, Kỹ thuật hình ảnh
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp BÁC SĨ QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ XOA BÓP  (10/11/2011)
Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực bác sĩ phụ trách dịch vụ xoa bóp tại các cơ sở
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Năm 2012  (10/11/2011)
Huấn luyện và cập nhật kiến thức về các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh
Xem chi tiết...

<< Đầu < Trước 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Tiếp > Cuối >>