Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Chiêu sinh lớp DƯỠNG SINH XOA BÓP (20/12/2011)
Sau khi học xong, học viên có thể: Trình bày được sơ lược nguồn gốc của phương pháp dưỡng sinh
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng GÂY MÊ HỒI SỨC, XÉT NGHIỆM, KỸ THUẬT HÌNH ẢNH (10/11/2011)
Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực công tác chuyên ngành Gây mê hồi sức, Xét nghiệm, Kỹ thuật hình ảnh
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp BÁC SĨ QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ XOA BÓP  (10/11/2011)
Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực bác sĩ phụ trách dịch vụ xoa bóp tại các cơ sở
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Năm 2012  (10/11/2011)
Huấn luyện và cập nhật kiến thức về các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN  (31/10/2011)
Bổ sung, nâng cao và cập nhật kiến thức về Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn cho các Cán bộ y tế
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp TRỢ THỦ NHA KHOA KHÓA 20 (28/10/2011)
Đào tạo Trợ Thủ Nha Khoa có khả năng: phụ giúp Bác sĩ Răng Hàm Mặt
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ CĂN BẢN VI PHẪU THUẬT KHÓA 3 - NĂM 2011 (18/10/2011)
Cung cấp, huấn luyện các kỹ năng, kiến thức căn bản về vi phẫu cho các bác sĩ chuyên ngành ngoại khoa
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG NÂNG CAO KHÓA 02 NĂM 2011 (18/10/2011)
Nắm vững các mốc giải phẫu quan trọng trong kỹ thuật mổ nội soi nâng cao
Xem chi tiết...

<< Đầu < Trước 111 112 113 114 115 116 Tiếp > Cuối >>