Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Nội Tim mạch (27/12/2010)
Nhằm bổ sung, nâng cao và cập nhật kiến thức Nội Tim mạch cho các Bác sĩ đa khoa đã từng học hoặc làm việc chuyên khoa nội tổng quát 1 năm.
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  (21/12/2010)
Huấn luyện và cập nhật kiến thức về các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, chủ yếu là X quang và siêu âm tổng quát
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ CĂN BẢN VI PHẪU THUẬT  (07/12/2010)
Cung cấp, huấn luyện các kỹ năng, kiến thức căn bản về vi phẫu cho các bác sĩ chuyên ngành ngoại khoa.
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ PHẪU TÍCH NỘI SOI MŨI VÀ CÁC XOANG CẠNH MŨI  (17/11/2010)
Nhằm bổ sung, nâng cao và cập nhật kiến thức cho các bác sĩ tai mũi họng.
Xem chi tiết...

 (03/10/2017)
Xem chi tiết...

<< Đầu < Trước 111 112 113 114 115