Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa TẠO HÌNH-THẨM MỸ KHÓA 2 NĂM HỌC 2011–2012 (22/01/2011)
Cung cấp, huấn luyện các kỹ năng, kiến thức về Tạo hình thẩm mỹ cho các bác sĩ chuyên ngành ngoại khoa.
Xem chi tiết...

Cấp giấy Chứng nhận lớp Quản lý Điều dưỡng (23/03/2012)
Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh trân trọng xin mời các học viên đã tham gia lớp QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG (khóa học bắt đầu ngày 19/9/2011 đến ngày 23/12/2011) đến nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học.
Xem chi tiết...

Thông báo mời nhận Giấy Chứng nhận - Chứng chỉ. (02/03/2012)
Trung Tâm Đào Tạo Nhân Lực Y Tế Theo Nhu Cầu Xã Hội xin mời các anh(chị) học viên đã tham gia các lớp trong file đính kèm đến nhận Giấy Chứng nhận - Chứng chỉ hoàn thành khóa học.
Xem chi tiết...

Chi trả tiền giờ giảng các lớp Hợp đồng đào tạo theo địa chỉ 2010-2011 (19/01/2012)
Hiện Ban Tài chính của Trung tâm đã làm thủ tục chuyển tiền giờ giảng các lớp Hợp đồng đào tạo theo địa chỉ 2010-2011
Xem chi tiết...

Cấp Chứng chỉ các LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC (26/08/2011)
Xin mời các học viên đã tham gia các lớp Bồi dưỡng Sau đại học (danh sách các tên lớp kèm theo bên dưới) đến nhận Giấy chứng chỉ hoàn thành khoá học.
Xem chi tiết...

Chiêu sinh các lớp Bồi Dưỡng Sau Đại Học (05/11/2010)
Bắt đầu năm học 2010-2011 Trung Tâm Đào Tạo Nhân Lực Y Tế Theo Nhu Cầu Xã Hội của Trường Đại Học Y Dược TPHCM sẽ chiêu sinh đào tạo các chuyên ngành Sau Đại Học
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Nội Tổng quát (27/12/2010)
Nhằm bổ sung, nâng cao và cập nhật kiến thức Nội tổng quát cho các Bác sĩ đa khoa.
Xem chi tiết...

Chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Nội Tim mạch (27/12/2010)
Nhằm bổ sung, nâng cao và cập nhật kiến thức Nội Tim mạch cho các Bác sĩ đa khoa đã từng học hoặc làm việc chuyên khoa nội tổng quát 1 năm.
Xem chi tiết...

<< Đầu < Trước 121 122 123 Tiếp > Cuối >>