Ket noi CSDL
Thứ Sáu, 21-2-2020
Thông báo Ket noi CSDL

THÔNG BÁO


MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 11 VÀ LỚP CĂN BẢN VI PHẪU THUẬT - KHÓA 16 (31/12/2019)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG - KHÓA 03 (23/12/2019)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CƠ BẢN NỘI TỔNG QUÁT (DÀNH CHO BÁC SĨ KHÔNG PHẢI BÁC SĨ ĐA KHOA) (23/11/2019)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ CÁC LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 09, KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 10 VÀ LỚP SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP - KHÓA 03  (22/11/2019)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM - KHÓA 02 (15/11/2019)
Xem chi tiết...

DANH SÁCH ĐẠT YÊU CẦU LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, TÁI TẠO VÀ THẨM MỸ (02/12/2019)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP SỬ DỤNG KỸ THUẬT CƠ BẢN VỀ LASER TRONG XỬ TRÍ TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU, SẮC TỐ DA VÀ SẸO (13/11/2019)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC
LỚP ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT Y HỌC (XÉT NGHIỆM) - KHÓA 05
 (13/11/2019)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ CÁC LỚP: ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TÂM THẦN - KHÓA 05; BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ TÂM THẦN - KHÓA 03 (HỌC PHẦN 2: TÂM THẦN BỆNH HỌC); GÂY TÊ VÙNG DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 04; CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B, C CƠ BẢN; VI PHẪU CĂN BẢN - KHÓA 15 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 38. (11/11/2019)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA MẮT (07/11/2019)
Xem chi tiết...

porno