Ket noi CSDL
Thứ Bảy, 4-7-2020
Thông báo Ket noi CSDL

HỘI THẢO - ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN


RỐI LOẠN TIÊU HÓA DƯỚI
Điều trị toàn diện dưới góc nhìn chuyên gia
 (16/05/2020)
Xem chi tiết...

Đào tạo Y khoa liên tục trực tuyến "NGÀY TĂNG HUYẾT ÁP THẾ GIỚI - CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ" (12/05/2020)
Xem chi tiết...

Hội thảo trực tuyến: "BÀI HỌC TỪ GIAI ĐOẠN ĐỈNH COVID-19 VÀ ÁP DỤNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY: CHIA SẺ TỪ CHUYÊN GIA" (08/05/2020)
Xem chi tiết...

CME: BIẾN CHỨNG PHỔI Ở BỆNH NHÂN COVID-19 (04/05/2020)
Xem chi tiết...

porno