Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
KẾT QUẢ THI KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO, PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ KHÁC NGÀY 13.05.2017 (30/06/2017)
Xem chi tiết...

Mời nhận chứng chỉ, chứng nhận các lớp của Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội (30/06/2017)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP KỸ THUẬT TIÊM NỘI KHỚP VÀ TIÊM ĐIỀU TRỊ VIÊM GÂN - KHÓA 14 (20/06/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP NÂNG CAO VAI TRÒ NGÀNH XẠ TRỊ  (01/06/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 11  (25/05/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN - KHÓA 2  (25/05/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP - BẤM HUYỆT VÙNG CHÂN (FOOT MASSAGE) - KHÓA 4  (25/05/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP - BẤM HUYỆT CƠ BẢN CHĂM SÓC SỨC KHỎE - KHÓA 10  (25/05/2017)
Xem chi tiết...

<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>