Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA NỘI HÔ HẤP  (20/04/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP NHĨ CHÂM  (20/04/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP THỂ CHÂM CẢI TIẾN - KHÓA 2  (20/04/2017)
Xem chi tiết...

TỔ CHỨC THI KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO NGÔN NGỮ KHÁC HOẶC ĐỦ TRÌNH ĐỘ PHIÊN DỊCH TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 12, NGÀY 13 THÁNG 05 NĂM 2017  (08/04/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ GIẢI PHẪU BỆNH  (05/04/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG  (05/04/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ BỆNH VIỆN - KHÓA 10  (05/04/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC - KHÓA 8  (05/04/2017)
Xem chi tiết...

<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>