Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CẬP NHẬT KIẾN THỨC TRONG NHẬN ĐỊNH THĂM KHÁM THỂ CHẤT VÀ BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH  (24/04/2018)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP NHĨ CHÂM- KHÓA 02  (20/04/2018)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP CHÂM CỨU CƠ BẢN- KHÓA 04  (20/04/2018)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG - KHÓA 23  (20/04/2018)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC CHUYÊN KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  (20/04/2018)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 16  (18/04/2018)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN - KHÓA 3  (18/04/2018)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT (Dành cho Bác sĩ không phải Bác sĩ Đa khoa)  (14/04/2018)
Xem chi tiết...

<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>