Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP THƯ KÝ Y KHOA - KHÓA 5  (25/07/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC - KHÓA 2  (25/07/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP NHỮNG TIẾN BỘ CỦA TẾ BÀO TRỊ LIỆU TRONG UNG THƯ: CẦU NỐI TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG  (22/07/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ENDNOTE VÀ EPIDATA  (22/07/2017)
Xem chi tiết...

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT XUẤT BẢN, NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP (17/07/2017)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU - KHÓA 4  (13/07/2017)
Xem chi tiết...

KẾT QUẢ THI KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO, PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ KHÁC NGÀY 13.05.2017 (30/06/2017)
Xem chi tiết...

Mời nhận chứng chỉ, chứng nhận các lớp của Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội (30/06/2017)
Xem chi tiết...

<< Đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>